Program na leden 2017

Leden 2017
10. 1.
úterý

Chebsko - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (09:00 - 12:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Cheb
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Cheb
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Cheb

Ašsko - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (13:00 - 16:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Aš
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Aš
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Aš
11. 1.
středa

Kraslice - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (09:00 - 12:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Kraslice
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Kraslice
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Kraslice


 

Ostrov - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (13:00 - 16:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Ostrov
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Ostrov
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Ostrov

 
24. 1.
úterý

Sokolovsko - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (09:00 - 12:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Sokolov
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Sokolov
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Sokolov

 

Mariánskolázeňsko - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (13:00 - 16:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření
:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Mariánské Lázně
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Mariánské Lázně
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Mariánské Lázně
 
25. 1.
středa

Karlovarsko - Zajištění sociálních služeb na území obce v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 (09:00 - 12:00)

Setkání zástupců veřejné správy k návrhu zajištění a způsobu poskytování sociálních služeb na daném území.

Zaměření:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. typu) – zástupce sociálního odboru města Karlovy Vary
Pověřené obecní úřady (tzv. obce II. typu) o rámci ORP Karlovy Vary
Obce (tzv. obec I typu) v rámci ORP Karlovy Vary

 

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy – pro ORP Karlovy Vary (13:00 - 16:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

 
26. 1.
čtvrtek

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy – pro ORP Kraslice (09:00 - 12:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

 

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy – pro ORP Ostrov (13:00 - 16:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
                               Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech