Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy č. 1 – pro ORP Mariánské Lázně

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

 

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy č. 1 – pro ORP Mariánské Lázně

Konference
Pro: Vedoucí OSV a pracovníci obcí
Zaměření: Podpora plánování
Vstupné: zdarma
Lektor: Mgr. Ilona Čtvrtníková a Mgr. Ferdinand Raditsch
Místo: budova C Krajského úřadu Karlovarského kraje, místnost 215 C
Datum: 15.02.2017 13:00 - 16:00
Přihlásit se
/akce/multidisciplinarni-setkani-zastupcu-verejne-spravy-c-1-pro-orp-marianske-lazne-a50.htm
Text

Klíčování sociálních jevů a cílových skupin na území Karlovarského kraje v návaznosti na tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020


Přihlásit se

Je nám líto, kapacita všech termínů je již bohužel vyčerpaná.


Nadcházející akce

Odběr novinek