Program na únor 2017

Únor 2017
14. 2.
úterý

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy – pro ORP Cheb (09:00 - 12:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy – pro ORP Aš (13:00 - 16:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
15. 2.
středa

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy – pro ORP Sokolov (09:00 - 12:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

 

Multidisciplinární setkání zástupců veřejné správy č. 1 – pro ORP Mariánské Lázně (13:00 - 16:00)

Setkání se zaměří na detekci rizikových jevů formou identifikace rizikových skutečností a práce se statistikami na multioborové platformě (multidisciplinární tým)

Zaměření:

Odbor sociálních věcí příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Odbor školství příslušné obce s rozšířenou působností (tzv. obec III typu)
Policie ČR (krajské ředitelství a místní oddělení)
Školský odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje
Hygienická stanice
Probační a mediační služba
Vězeňská služba
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech