Vzdělávací seminář Právní rámec financování sociálních služeb

Vzdělávací kurz akreditovaný MPSV v rámci dalšího profesního vzdělávání řídících pracovníků v sociálních službách

Vzdělávací seminář Právní rámec financování sociálních služeb

Seminář
Pro: Vedoucí OSV a pracovníci obcí
Zaměření: Podpora prevence
Vstupné: zdarma
Lektor: JUDr. Karel Zuska
Místo: budova C Krajského úřadu Karlovarského kraje, místnost 215 C
Datum: 30.03.2017 09:00 - 15:00
Kapacita: celkem míst 20, volných míst 20
Přihlásit se
/akce/vzdelavaci-seminar-pravni-ramec-financovani-socialnich-sluzeb-a35.htm
Text

Program kurzu: Právní rámec financování sociálních služeb

8:15 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 9:10 Zahájení a úvod do problematiky
9:10 – 10:45

Pravidla veřejné podpory v sociálních službách

Problematika veřejné podpory v sociálních službách dle platné právní úpravy přímo aplikovatelných předpisů EU, objasnění sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, principy financování sociálních služeb vyrovnávací platbou, problematika pověření.

10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:00

Nejčastěji řešené otázky financování sociálních služeb

Aplikace rozpočtových pravidel, zveřejňování smluv, dotace, dary, příspěvek zřizovatele příspěvkové organizace, výpůjčky, nájmy. Vícezdrojové financování, podíly obcí, nadměrné financování, dohadné položky apod.

12:00 – 12.45 Přestávka na oběd (možno dle dohody prodloužit i zkrátit)
12:45 – 13:30

Vytváření sítí sociálních služeb

Aktuální právní úpravou sítí sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a dosavadní praxe a metodiky při vytváření a aktualizaci sítí sociálních služeb.

13:30 – 14:00

Objednávky sociálních služeb (veřejné zadávání)

Problematika financování sociálních služeb prostřednictvím objednávek (veřejných zakázek).

14:00 – 15:00 Příklady z praxe účastníků, diskuse, shrnutí

 


Přihlásit se

Je nám líto, kapacita všech termínů je již bohužel vyčerpaná.


Nadcházející akce

Odběr novinek