Akční plán 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

Poskytovatelé sociálních služeb mohou zasílat podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 4. 5. 2018. V případě nedodržení stanoveného termínu nebude možné zahrnout sociální služby do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019. Konkrétní informace a tabulka pro vyplnění je k dispozici v sekci Dokumenty.