Aktuality z projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“

Aktuality z projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

Obsah klíčových aktivit, cíle, výstupy projektu viz Odkaz na informace o projektu.

 

Dne 19. 7. 2016 se konala úvodní konference projektu.

Projekt je administrován a organizačně zajištěn  APDM, p. o. na základě Smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a APDM, p. o.

Řízení odborných aktivit projektu je zajištěn realizačním týmem projektu, jehož člen jsou vybraní zaměstnanci OSV KÚ KK a APDM,p. o.. Schůzky Realizačního týmu se konají každý měsíc.

 

Potřebnost projektu vyplynula z povinnosti vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 -2020 (dále SRPSS) jako nástroj pro řízení sociálních služeb v souladu s § 95 písm. d) zákona o sociálních službách.

Při tvorbě SPRSS kraj postupuje v souladu se schválenou metodikou MPSV Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni Odkaz na metodiku. Výstupem by měl být střednědobý plán, který bude obsahovat vize, cíle, závěry v sociální oblasti z pohledu KK a zároveň bude vycházet ze zákonné úpravy a národních strategií.

 Celkový proces plánování sociálních služeb je zpracováván formou Evaluační zprávy. Byl zaveden formulář Evaluační zprávy z procesu tvorby SRPSS, který bude průběžně doplňován.