Aktuality z projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence“:

Dne 28. 3. 2017 došlo k podstatné změně projektu. Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2017 z důvodu prodloužení doby realizace aktivity „Evaluace“. Období aktivity „Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb“ zůstane stejné, tedy 34 měsíců.