Aktualizace regionálních karet sociálních služeb

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, 

v sekci dokumenty byl zveřejněný dotazník k aktualizaci regionálních karet sociálních služeb. Taktéž byl všem poskytovatelům zaslán na jejich e-mail. Dovolujeme si Vás požádat o jeho vyplnění,  jeho cílem je zmapovat Vaše názory, náměty a připomínky na úpravu či doplnění Regionálních karet a následně je využít při jejich aktualizaci a v případě Vašeho zájmu Vám rovněž pomoci s jejich praktickým využitím při Vaší práci. 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete e-mailem na adresu barbora.horova@kr-karlovarsky.cz, a to v termínu do 15.9.2017.