Dokumenty
Zde najdete dokumenty týkající se plánování sociálních služeb v rámci projektů Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji a Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II.

Dokumenty projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II

Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část A Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část A
Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část B Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část B
Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část C Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část C
Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část D Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením, část D
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021-2023 Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 68/06/20 ze dne 15. 6. 2020 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 17. 4. 2020. Vypořádání připomínek bude do 31. 5. 2020 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje a zde.
Vypořádání připomínek k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023. Vypořádání připomínek k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023.
Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021. Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021.
Připomínkový formulář Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 24. 6. 2020. Pro zpracování připomínek prosím využijte připomínkový list. Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2020 zveřejněno zde.
Vypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 Vypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021.
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 771/07/20 ze dne 27. 7. 2020 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021.
Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby specifických cílových skupin v KK Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby specifických cílových skupin v Karlovarském kraji
Připomínkový list Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje soc. služeb v Karlovarském kraji bylo možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 21.6.2021
Vypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje soc. služeb v KK na rok 2022 Vypořádání připomínek k návrhu Akčního plánu rozvoje soc. sl. v KK na rok 2022 zaslaných ve stanoveném termínu, tj. do 21.6.2022.
Akční plán rozvoje soc. služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 Usnesením RKK č. 833/07/21 ze dne 26.7.2021 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 (verze dokumentu 1.1) Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 322/09/21 ze dne 13.9.2021 byla schválena Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023

Dokumenty projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Prezentace ze semináře OZP Představení vize v oblasti podpory osob se zdravotním postižením a vize rozvoje daných druhů služeb Karlovarského kraje na období připravovaného SPRSS (2018 – 2020).
Prezentace ze semináře preventivní služby Představení vize v oblasti podpory osob sociálně vyloučených (bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku) a vize rozvoje daných druhů služeb Karlovarského kraje na období připravovaného SPRSS (2018 – 2020).
Vize služeb OZP Vize pro jednotlivé sociální služby pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji – podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018/2020.
Vize služeb sociální prevence Vize pro jednotlivé sociální služby v Karlovarském kraji – podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018/2020.
Vize sociálních služeb pro seniory Vize pro jednotlivé sociální služby v Karlovarském kraji pro seniory, podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018/2020.
Minimální kritéria - metodika MPSV Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.
Prezentace ze semináře sociální služby pro seniory Představení vize v oblasti podpory seniorů a vize rozvoje daných druhů služeb Karlovarského kraje na období připravovaného SPRSS (2018 – 2020).
Analýza drogové scény KK - prezentace Prezentace z veřejného představení dokumentu Analýza drogové scény Karlovarského kraje, které proběhlo dne 24. 3. 2017.
Prezentace k jednání návrhové skupiny dne 4. 4. 2017 Prezentace k jednání návrhové skupiny, jejíž jednání se konalo dne 4. dubna 2017 a týkalo se návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 a tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018.
Návrh SPRSS k připomínkování Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020: návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020, příloha č. 1 střednědobého plánu, příloha č. 2 střednědobého plánu.
Návrh SPRSS k připomínkování - příloha č. 1 Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020 - příloha č. 1 střednědobého plánu.
Návrh SPRSS k připomínkování - příloha č. 2 Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020: příloha č. 2 střednědobého plánu.
Návrh SPRSS k připomínkování - formulář pro připomínky Příjem připomínek byl již zastaven, děkujeme za spolupráci při tvorbě SPRSS. Připomínky k návrhu SPRSS na období 2018 - 2020 prosíme zaslat na tomto formuláři.
Pozvánka na seminář k AP Informace k semináři, jehož předmětem bude představení NÁVRHU AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI NA ROK 2018.
Vypořádání připomínek k návrhu SPRSS Vypořádání připomínek shromážděných k návrhu SPRSS.
Pozvánka na kulatý stůl na téma: "Revize Regionálních karet sociálních služeb Karlovarského kraje u vybraných druhů sociálních služeb" Zveřejněný soubor Pozvánka na kulatý stůl na téma: "Revize Regionálních karet sociálních služeb Karlovarského kraje u vybraných druhů sociálních služeb"
Prezentace se semináře "Návrh akčního plánu 2018" Zde je zveřejněna prezentace ze semináře ze dnů 7. a 8. 6. 2017, na kterém byl prezentován návrh akčního plánu k SPRSS na rok 2018.
Finální verze SPRSS Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 243/06/17 ze dne 22. 6. 2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje 2018-2020.
Příloha č. 1 k SPRSS Finální verze přílohy č. 1 k SPRSS KK 2018-2020, schválená ZK KK usnesením č. ZK 243/06/17 ze dne 22. 6. 2017.
Příloha č. 2 k SPRSS Finální verze přílohy č. 2 k SPRSS KK 2018-2020, schválená ZK KK usnesením č. ZK 243/06/17 ze dne 22. 6. 2017.
DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část A
DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část B DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část B
DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část C DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část C
DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část D DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, část D
Podkladová analýza pro plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji Podkladová analýza pro plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji; služby, které poskytují podporu ohroženým dětem a rodinám
Analýza drogové scény Karlovarského kraje Závěrečná zpráva: Analýza drogové scény Karlovarského kraje
Akční plán 2019-informace Informace pro poskytovatele sociálních služeb - zasílání podkladů pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019.
Akční plán 2019-tabulka k vyplnění Vyplněnou tabulku zašlete prosím na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 4. 5. 2018. V případě nedodržení stanoveného termínu nebude možné zahrnout sociální služby do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019.
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019