Připomínkování návrhu SPRSS 2018 - 2020

Příjem připomínek k SPRSS 2018-2020 byl již ukončen. Děkujeme všem, kteří se vyjádřili, za spolupráci na tvorbě tohoto strategického dokumentu.

Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020:

  • Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 – 2020
  • Příloha č. 1 střednědobého plánu
  • Příloha č. 2 střednědobého plánu.

Připomínky k návrhu střednědobého plánu je možné zasílat v termínu do 28. 4. 2017:

  • V listinné podobě opatřené vlastnoručním podpisem osoby oprávněné zastupovat organizaci na adresu Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.
  • V elektronické  podobě prostřednictvím datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2.

Formulář pro připomínky včetně návrhu SPRSS s přílohami je uveřejněný na tomto webu, v sekci dokumenty.