Stránky

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Hlavním cílem projektu je zpracovat nástroj pro řízení sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje, tj. jakých cílů a prostředků bude Karlovarský kraj dosahovat a využívat při podpoře osob v nepříznivé sociální...

Podpora vybraných služeb sociální prevence

Podpora vybraných služeb sociální prevence

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby), kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského...

Podpora vybraných služeb sociální prevence II

Podpora vybraných služeb sociální prevence II

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby),účelnosti, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území...